نوسازی آشپزخانه

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

به مدد همراهی شما خیرین گرامی،پروژه نوسازی آشپزخانه بیمارستان انجام پذیرفت.
در طی این پروژه اقلام زیر جایگزین شدند تا امکانات بهتری در اختیار مادران و کودکان حاضر در بخش خون قرار بگیرد.
کابینت های و رویه جدید
سینک ظرف شویی جدید
اصلاح سیستم تهویه آشپزخانه و  جایگزینی هود صنعتی باهود پیشین.
و خریداری و نصب 2 عدد گاز جدید
امید است به مدد همراهی شما شاهد بهبود وضعیت کودکان مبتلا به سرطان باشیم چرا که هیچ کودکی نمیتواند به تنهایی با سرطان مبارزه کند.