جشن رنگارنگ المر

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

جشن رنگارنگ المر در "اتاق بازی تسکین" توسط مربی فرهنگی تسکین خانم "نسیم یوسفی" با هدف احترام گذاشتن به تفاوت ها و پذیرش دیگران همانگونه که هستند و در عین حال دوستی و برقراری ارتباط با یکدیگر برگزار شد.
.
.
داستان المر
المر با دیگر فیل ها فرق دارد. همه فیل ها خاکستری هستند. اما او چهارخانه و رنگارنگ است و به هر کجا می رود، همه او را می شناسند. المر از این که با دیگران تفاوت دارد، چندان راضی نیست. برای همین خود را به رنگ خاکستری در می آورد تا شبیه دیگران شود، ولی حالا هیچ کس او را نمی شناسد.
المر داستان فردیت و پذیرش خود به همانگونه که هستیم را ستایش می کند.
کودکان با خواندن این داستان به ارزش تفاوت ها پی می برند و به تفاوت ها احترام می گذارند.