تعویض فیلتر هودهای شیمی درمانی بخش خون

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها
Simple Button

در تاریخ 12 اسفند ماه هزینه مراسم اطعام و خیرات توسط خانواده معزا جهت اشاعه عمل خداپسندانه و کمک به کودکان مبتلا به سرطان به موسسه تسکین اهدا گردید.