تجهیز اتاق بازی قدیم

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها
Simple Button

تجهیز ماهانه اتاق بازی با ابزار نقاشی و اسباب بازی و کتاب برای بزرگسالان و کودکان به طور پیوسته در دستور کار موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قرار گرفته است