موسسه تسکین برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان برگزار می کند.

کارگاه آوا ورزی و الفبا ورزی

اهداف کارگاه:

تقویت توانایی خوب گوش دادن

شناخت و پردازش آواها و رانش درست آواها

تقویت هوش زبانی، منطقی و اجتماعی کودک

درست و زیبا سخن گفتن (چیرگی بر آواها و نواها)

زمان برگزاری: 25 شهریورماه

محل برگزاری: مهد کودک اردی بهشت، سربالایی ولیعصر، جنب پل توانیر،ساختمان سفید، مجتمع آموزشی فرهنگی رفاهی اردی بهشت