نمایشگاه نقاشی و کاردستی کودکان مبتلا به سرطان و هنرمندان تبریز

این نمایشگاه از تاریخ 10 شهریور لغایت 15 شهریور در مجتمع تجاری ابریشم، به همت موسسه تسکین و با همراهی کتابفروشی برصفحه برگزار شد.

با تشکر از همراهانی چون گروه فرمات، گروه دف نوازان حیران، گروه دالغا، گروه هنری باریش که همراه موسسه تسکین بودند.