نمایشگاه نقاشی و کاردستی کودکان مبتلا به سرطان و هنرمندان تبریز

به نفع کودکان مبتلا به سرطان تبریز

به همت موسسه تسکین و همراهی کتابفروشی برصفحه  به مدت یک هفته در مجتمع تجاری ابریشم برپا شد.