فاز اول طرح "بازیافت زندگی" کلید خورد.

این طرح با همکاری سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز و گروه همراد برگزار شد.

در این طرح که با همراهی 70 نیروی داوطلب اجرا گردید،منطقه بازار کاملا پاکسازی شد.

پسماند های جمع آوری شده به سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز تحویل داده شد و عواید حاصل از این طرح صرف هزینه های درمانی کودکان مبتلا به سرطان گردید.

موسسه تسکین از مردم فهیم تبریز و تمامی داوطلبانی که در این طرح همراه تسکین بودند کمال تشکررا دارد.