در آستانه عید قربان موسسه تسکین آماده دریافت نذورات نقدی شما به نفع

کودکان مبتلا به سرطان می باشد.