موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین) "یاور" موسسه محک در استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

طی تفاهم نامه ای که مابین دو موسسه حمایتی به امضا رسید از این پس موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین) به عنوان یاور محک در استان آذربایجان شرقی معرفی شد که بر اساس تفاهم طرفین از این پس 15 درصد هزینه های درمانی کودکان مبتلا به سرطان توسط موسسه تسکین پرداخت خواهد گردید.