*آگهی استخدام*

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز برای تکمیل پرسنل اداری خود به یک نفر جهت انجام امور روابط عمومی موسسه و آشنا با کارهای گرافیکی،مدیریت سایت واینترنت با روابط اجتماعی قوی نیازمند است.

متقاضیان رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 98/04/25 به آدرس پست الکترونیکی این موسسه ارسال نمایند.

taskin.tabriz@gmail.com