وبلاگ

شما اینجا هستید

نمایشگاه نقاشی تسکین

by میهمان (تایید نشده) / 20 Sep, 2018

نمایشگاه نقاشی و کاردستی کودکان مبتلا به سرطان و هنرمندان تبریز

کارگاه آوا ورزی و الفبا ورزی

by میهمان (تایید نشده) / 16 Sep, 2018

موسسه تسکین برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان برگزار می کند.

کارگاه آوا ورزی و الفبا ورزی

اهداف کارگاه:

تقویت توانایی خوب گوش دادن

شناخت و پردازش آواها و رانش درست آواها

تقویت هوش زبانی، منطقی و اجتماعی کودک

نمایشگاه نقاشی تسکین

by میهمان (تایید نشده) / 02 Sep, 2018

نمایشگاه نقاشی تسکین

by میهمان (تایید نشده) / 02 Sep, 2018

نمایشگاه نقاشی و کاردستی کودکان مبتلا به سرطان و هنرمندان تبریز

این نمایشگاه از تاریخ 10 شهریور لغایت 15 شهریور در مجتمع تجاری ابریشم، به همت موسسه تسکین و با همراهی کتابفروشی برصفحه برگزار شد.

نمایشگاه نقاشی تسکین

by میهمان (تایید نشده) / 02 Sep, 2018

 

نمایشگاه نقاشی و کاردستی کودکان مبتلا به سرطان و هنرمندان تبریز

این نمایشگاه از تاریخ 10 شهریور لغایت 15 شهریور در مجتمع تجاری ابریشم، به همت موسسه تسکین و با همراهی کتابفروشی برصفحه برگزار می گردد.

صفحه‌ها