وبلاگ

شما اینجا هستید

روز جهانی خانواده

by میهمان (تایید نشده) / 15 May, 2018

خانواده، نهادی است که با وجود تحولات اساسی جامعه، در اهداف و کارکردهای خود ثابت مانده و هنوز در همه جوامع اهمیت اساسی دارد. خانواده، مناسب ترین نظام برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشر است و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا و  پرورش نسل جدید فراهم می آورد.

پارتیشن بندی هود شیمی درمانی درمانگاه خون

by میهمان (تایید نشده) / 13 May, 2018

موسسه تسکین بنابه درخواست بیمارستان کودکان تبریز و بمنظور حفظ ایمنی بیماران و ارتقائ وضعیت درمانگاه خون، پارتیشن بندی(عایق بندی) هود شیمی درمانی درمانگاه خون را در اولویت کاری خود قرار داد.

بیست و یکمین ماه "تسکین کارت"

by میهمان (تایید نشده) / 09 May, 2018

بیست و یکمین ماه اجرای "تسکین کارت" در بیمارستان کودکان تبریز(بخش خون)

تامین نظافت بخش خون

by میهمان (تایید نشده) / 08 May, 2018

استخدام نیروی خدمات نظافتی تسکین از شهریور سال ۱۳۹۵ برای تامین نظافت و پاکیزگی بخش خون و کمک به کنترل عفونت های بیمارستانی که خود عامل تایین کننده ای برای کاهش مرگ و میر های ناشی از عفونت در بخش خون گردید.

جلسه هیات امنا عادی و فوق العاده تسکین

by میهمان (تایید نشده) / 01 May, 2018

 جلسه هیات امنا عادی و فوق العاده موسسه تسکین به تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال 1397 در دفتر موسسه تسکین تشکیل گردید.

صفحه‌ها