وبلاگ

شما اینجا هستید

پرداخت نسخه بیماران کم بضاعت

by میهمان (تایید نشده) / 17 Nov, 2013

مؤسسه تسکین در راستای همکاری با واحد مددکاری، اقدام به پرداخت نسخه بیماران کم بضاعت بخش خون و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز می نماید

خرید تجهیزات

by میهمان (تایید نشده) / 13 Aug, 2013

مؤسسه تسکین اقدام به خرید تجهیزاتی به شرح زیر:

صفحه‌ها