درباره ما

شما اینجا هستید

در پاییز سال 1389 پیشنهاد تاسیس انجمنی برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در تبریز توسط جواد میلانی ارائه شد. مدتی بعد با دعوت از افراد علاقمند در بین دانشجویان، دریک جلسه عمومی در یکی از کلاس‌های گروه مواد دانشگاه سراسری تبریز، پیشنهاد تشکیل یک انجمن با موضوع تخصصی کمک به کودکان مبتلا به سرطان به بحث گذاشته شد. با تشکیل جلسات هفتگی و اضافه شدن افراد جدید به تدریج هسته اولیه انجمن شکل گرفت . خانم‌ها و آقایان شیرین مهرنیا، نسرین قلی‌پور، جواد ملائی میلانی، امید محمدمرادی، آیدین ولی‌پور، آروین تقی‌زاده تبریزی و مقداد حسین‌زادگان، اعضای ثابت این هسته اولیه ، که بعدها تحت عنوان "شورای راهبردی" انجمن شناخته شد به صورت مستمر جلسات انجمن را تشکیل دادند و از دل همین جلسات نام "تسکین" برای انجمن برگزیده شد. مطابق با تصمیم شورای راهبردی تسکین، فرآیند ثبت رسمی انجمن به عنوان یک سازمان مردم نهاد از طریق وزارت کشور در اوایل سال 1390 آغاز شد. علاوه بر آن به صورت همزمان عضوگیری بطور محدود انجام گردید و با جمع‌آوری کمک‌های مالی منظم اعضای جدید، فعالیت‌های حمایتی تسکین در بخش خون و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز با پرداخت بخشی از هزینه‌های دارویی بیماران کم‌بضاعت کلید خورد. حاصل دستاوردهای تشکیل مستمر جلسات شورای راهبردی تسکین : 
سازماندهی فعالیت‌ها، تعیین دقیق اهداف انجمن در کوتاه‌مدت و درازمدت و طراحی راهکارهای مربوطه تدوین چارت سازمانی و آئین نامه داخلی انجمن، طبقه‌بندی کارگروه‌های تخصصی انجمن و طراحی فرآیند پیشنهاد، تصویب و اجرای پروژه‌ها پیشنهاد و انتخاب اعضای هیئت موسس و پیگیری روند ثبت اداری انجمن از طریق وزارت کشور، فرمانداری شهرستان تبریز و اداره ثبت شرکت‌ها گسترش تدریجی فعالیت‌های انجمن در حوزه آگاهی‌دهی، جذب کمک‌های مالی و حمایت مالی از هزینه‌های درمانی کودکان مبتلا به سرطان و تلاش برای بالا بردن کیفیت امکانات بخش خون بیمارستان فعلی کودکان تبریز بود.
 سرانجام در بهار سال 1393 تسکین با نام رسمی "انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز" به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO) با موضوع فعالیت بشردوستانه به شماره 1969 ثبت گردید تا اولین انجمن ثبت شده با موضوع تخصصی کودکان مبتلا به سرطان در شهر تبریز باشد.

شروع به کار انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز با تکیه بر تجربه های قبلی هیئت موسس با اهداف زیر آغاز شده است :
1 - ارتقاء سطح آگاهی جامعه نسبت به سرطانهای کودکان
2- بهبود فرایند درمانی کودکان مبتلا به سرطان
3- بهبود شرایط زندگی و توانمند سازی کودکان مبتلا به سرطان
4 – جذب و سازمان دهی منابع ملی و انسانی در راستای حمیات از خانواده های درگیر با سرطان
5 – کمک به توسعه و تسهیل مطالعات علمی و تخصصی در زمینه سرطان های کودکان

پدر و مادر کودك مبتلا به ســــرطان تنها در شـــــرایطی می توانند امیدوارانه و با آرامش در کنار کودك خود زندگــــــی کنند که از لحاظ مادی، معنوی، درمانـــــــی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی توان مقابله با این بیماری را داشته باشند. تسکین با تکیه بر حامیان مهربان و همیشـگی خود، زندگی در این جامعه متعالی را برای کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشــان میســـر ساخته و آرامش، امید و لبخند را برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تسکین با ماهیتی مردم نهاد و با اهدافی متعالی و مقدس در راستاي تســـهیل جریان زندگی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشــان در مسیرهاي درمانی، آموزشی، پژوهشـی، اجتماعی و فرهنگی تاسیس شده است. تسکین به پشتوانه حامیان خود می کوشد که بیماري سرطان در حوزه کودك را به امري قابل پیشــــــگیري، قابل کنترل و درمان پذیر مبدل سازد و همواره سعی بر برداشتن گام هاي بلند، پایدار، موثر و کارآمد خواهد داشت. لبخند توأم با آرامش بهترین تصـــویري است که می توان بر چهره کودك مبتلا به سرطان مشاهده کرد و ما در کنار حامیان خود هر لحظه به دنبال ترسیم این تصویریم.